Serverrum med grøn energi
Grøn køling af servere giver gratis gulvvarme og bedre miljø. Vi udnytter jordvarme i kombination med overskudsvarme fra servere – resultatet er gratis rumopvarmning.

Bag en forsvarlig aflåst dør i et vinduesløst serverrum står en række store servere, som sikrer problemfri drift af flere tusinde erhvervskunders IT-løsninger og hjemmesider. Den megen dataaktivitet udvikler en masse varme, og det kræver afkøling i stor skala. Vi ønsker at have en driftstemperatur på ca. 22 grader i rummet, men i stedet for at lede varmen “ud i det blå” til ingen nytte, har vi valgt at bruge den til opvarmning af brugsvand og virksomhedens lokaler.

Teknikken bag vores grønne linje.
Teknisk set består løsningen af et jordvarmeanlæg med ca. 1.500 meter væskefyldte slanger, der er gravet ned på virksomhedens grund. Jordslangerne udnytter solens opvarmning af jorden. Den oplagrede solvarme omdannes til varmt brugsvand og gulvvarme. I vores tilfælde leder vi overskudsvarmen fra serverrummet ud i jordslangerne. Derved hæves temperaturen i jordslangerne, og det øger produktionen af gulvvarme. Det betyder, at vi har kunnet skrotte oliefyret og vinke farvel til store olieregninger hvert år, i dag har vi reelt grøn og gratis varme, på virksomheden.

Det grønne princip kan sammenlignes med et omvendt køleskab.
En anden væsentlig årsag til investeringen i et kombineret køle- og jordvarmeanlæg er miljøgevinsten. Nu kan virksomheden drives med grøn samvittighed. Det betyder meget, for vores virksomhed, at vi har en god energioptimering, mindre CO2-udslip og en grøn profil.